Foto: Maria Teneva via Unsplash

Sinds 2014 houd ik me bezig met cryptovaluta en blockchain-technologie. Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die ze bieden voor decentrale en zelfregulerende (ICT-)systemen, en over wat dat zou betekenen voor de empowerment van burgers tegenover machtige partijen als Facebook, ABNAMRO en de Belastingdienst. In het bijzonder ben ik, of…


Foto door Freddy Fehmarn via Flickr

Stel je voor: een schots-en-scheef bouwwerk van mikado-stokjes, op een vlonder boven het water. Sommige van de stokjes steken uit, zodat je er aan kunt trekken, waardoor een stukje van het bouwwerk zal instorten. Als je het goed doet, komen er maar weinig stokjes in het water terecht, zodat je…


Foto door David Izquierdo via Unsplash

Gisteren werd ik geïnterviewd over de economische gevolgen van de Corona-crisis, en dan specifiek voor zzp’ers. En over wat je daartegen kunt doen, en wat ik van de maatregelen van het kabinet vond. Hier is een samenvatting te vinden. De hoofdlijn van mijn betoog is ongeveer het volgende. …


Foto door Free To Use Sounds via Unsplash

Het is duidelijk dat het corona-virus grote economische schade veroorzaakt, nog afgezien van de medische schade. Het is duidelijk dat er economische maatregelen moeten worden genomen om grotere schade te voorkomen, en sommige zijn al in gang gezet. …


Naar een moderner kapitalisme

Photo by Vicko Mozara on Unsplash

De internetrevolutie: alles is overal

In de jaren negentig van de vorige eeuw was bijna iedereen ervan overtuigd dat het internet alles zou veranderen. Er werden boeken geschreven met titels als: “Nieuwe regels voor de nieuwe economie”. Informatie, dat wil zeggen alles wat te digitaliseren valt, zou gratis worden. …


Foto: Odyssey via Flickr

Op het gevaar af dat ik ga klinken als een soort hackathon-fluisteraar, wil ik nog één keer, nu het stof is neergedaald en ik wat afstand heb kunnen nemen, schrijven over de Odyssey Hackathon, die van 18 tot 22 april in Groningen plaatsvond. …


By Ronald Mulder on ALTCOIN MAGAZINE

Much ado about the launch, yesterday, of Libra, Facebook’s brand new cryptocoin. Understandably so, because at first glance this looks like “Silicon Valley Disrupts the Global Banking System” and that’s exciting. There are some things to be said about Libra, and I will, but in the end, it doesn’t really…


Photo by Dmitry Nucky Thompson on Unsplash

Niemand, en zeker geen zelfstandige, zal het gemist hebben. In het pensioenakkoord waar “de polder” het deze week over eens werd, is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, een AOV, voor zelfstandigen komt.

Vreemde eend

Het lijkt een beetje een vreemde eend in de bijt, zo’n AOV in een pensioenakkoord, maar met…


By Ronald Mulder on ALTCOIN MAGAZINE

Facebook’s Project Libra, the Facebook-coin project, is top secret. Coinbase made a summary of “everything we know” about the project the other week, and it is a rather short article. So this post is necessarily of a speculative nature. …


The Odyssey Hackathon 2019 might have been as good as it gets

Image: Mark Vletter via Flickr

I was at the biggest blockchain hackathon in the world — and this is the third time that I can write that sentence. Because this year’s Odyssey Hackathon was — again — bigger, better and more awesome than last year’s. The scale, the design, the organisation, the venue: it was…

Ronald Mulder

Entrepreneur. Economist. Writer. Blockchain, basic income, social innovation. Co-founder of Thesis One. Groningen, the Netherlands. www.ronaldmulder.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store