Foto: Maria Teneva via Unsplash

Sinds 2014 houd ik me bezig met cryptovaluta en blockchain-technologie. Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die ze bieden voor decentrale en zelfregulerende (ICT-)systemen, en over wat dat zou betekenen voor de empowerment van burgers tegenover machtige partijen als Facebook, ABNAMRO en de Belastingdienst. In het bijzonder ben ik, of was ik in ieder geval, enthousiast over Bitcoin. Dat laatste is de afgelopen tijd een stuk minder geworden en ik heb besloten voorlopig ook geen geld in Bitcoin te steken. Ik zal dat uitleggen aan de hand van tien vragen die ik regelmatig hoor.

Deze eerste vraag is eenvoudig te…


Foto door Freddy Fehmarn via Flickr

Stel je voor: een schots-en-scheef bouwwerk van mikado-stokjes, op een vlonder boven het water. Sommige van de stokjes steken uit, zodat je er aan kunt trekken, waardoor een stukje van het bouwwerk zal instorten. Als je het goed doet, komen er maar weinig stokjes in het water terecht, zodat je de meeste schade zult kunnen herstellen. Maar wat er precies gebeurt als je aan een stokje trekt, is onmogelijk te voorspellen, ook al omdat er op ongeveer hetzelfde moment nog andere mensen aan andere stokjes zullen trekken. Je zult in ieder geval iets moeten doen, want er komt een sloopkogel…


Foto door David Izquierdo via Unsplash

Gisteren werd ik geïnterviewd over de economische gevolgen van de Corona-crisis, en dan specifiek voor zzp’ers. En over wat je daartegen kunt doen, en wat ik van de maatregelen van het kabinet vond. Hier is een samenvatting te vinden. De hoofdlijn van mijn betoog is ongeveer het volgende. Of althans, dat was mijn bedoeling.

Laten we bij het begin beginnen. Wat is eigenlijk, in economische zin, de schade van een crisis, recessie, depressie of hoe je het ook noemt. Die schade is in essentie de gemiste productie. We produceren met zijn allen minder dan we anders zouden doen, dus we…


Foto door Free To Use Sounds via Unsplash

Het is duidelijk dat het corona-virus grote economische schade veroorzaakt, nog afgezien van de medische schade. Het is duidelijk dat er economische maatregelen moeten worden genomen om grotere schade te voorkomen, en sommige zijn al in gang gezet. Maar als je nadenkt over hoe de economische schade eruitziet en hoe deze zich gaat ontwikkelen naarmate de gedeeltelijke lockdown langer duurt, dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk: er is veel meer nodig.

Wellicht ten overvloede: dit is geen normale economische crisis. Bij een normale economische crisis weten we precies wat we moeten doen. Zoals in 2008. Want wat gebeurt…


Naar een moderner kapitalisme

Photo by Vicko Mozara on Unsplash

De internetrevolutie: alles is overal

In de jaren negentig van de vorige eeuw was bijna iedereen ervan overtuigd dat het internet alles zou veranderen. Er werden boeken geschreven met titels als: “Nieuwe regels voor de nieuwe economie”. Informatie, dat wil zeggen alles wat te digitaliseren valt, zou gratis worden. De goeroes vielen over elkaar heen om het einde te voorspellen van kranten, uitgevers en televisiemaatschappijen, maar ook van reisbureaus en andere “poortwachters”: bedrijven die geld verdienen doordat zij als enige de weg weten in een onoverzichtelijke markt.

Zo bezien valt het allemaal wat tegen, de internetrevolutie. Kranten en uitgevers zijn er nog steeds, en we…


Foto: Odyssey via Flickr

Op het gevaar af dat ik ga klinken als een soort hackathon-fluisteraar, wil ik nog één keer, nu het stof is neergedaald en ik wat afstand heb kunnen nemen, schrijven over de Odyssey Hackathon, die van 18 tot 22 april in Groningen plaatsvond. Eerder schreef ik al een voorbeschouwing, een nabeschouwing en een combinatie van die twee voor een breder publiek.

En ik ben niet de enige die er over geschreven heeft. Hier, hier en hier zijn drie verslagen van deelnemers, en hier is een hele artikelenreeks van het Nature 2.0 team, dat een van de tracks op de hackathon…


By Ronald Mulder on ALTCOIN MAGAZINE

Much ado about the launch, yesterday, of Libra, Facebook’s brand new cryptocoin. Understandably so, because at first glance this looks like “Silicon Valley Disrupts the Global Banking System” and that’s exciting. There are some things to be said about Libra, and I will, but in the end, it doesn’t really matter. Libra is just another altcoin that may or may not succeed. The actual interesting news yesterday was not Libra, but Calibra.


Photo by Dmitry Nucky Thompson on Unsplash

Niemand, en zeker geen zelfstandige, zal het gemist hebben. In het pensioenakkoord waar “de polder” het deze week over eens werd, is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, een AOV, voor zelfstandigen komt.

Vreemde eend

Het lijkt een beetje een vreemde eend in de bijt, zo’n AOV in een pensioenakkoord, maar met wat goede wil zou je wel een logisch verband kunnen zien. Overheid en sociale partners maken niet alleen afspraken over het pensioen zelf, maar ook over maatregelen die het voor iedereen mogelijk maken om “gezond werkend het pensioen te bereiken”. En een AOV omvat, als het goed is, niet alleen…


By Ronald Mulder on ALTCOIN MAGAZINE

Facebook’s Project Libra, the Facebook-coin project, is top secret. Coinbase made a summary of “everything we know” about the project the other week, and it is a rather short article. So this post is necessarily of a speculative nature. Still, looking at what Facebook is and does, and at the properties of cryptocurrencies, I think it is safe to make some predictions.


The Odyssey Hackathon 2019 might have been as good as it gets

Image: Mark Vletter via Flickr

I was at the biggest blockchain hackathon in the world — and this is the third time that I can write that sentence. Because this year’s Odyssey Hackathon was — again — bigger, better and more awesome than last year’s. The scale, the design, the organisation, the venue: it was all hugely impressive. Most importantly, the ambition has grown. Odyssey’s CEO Rutger van Zuidam has described it as “the commonization of our digital infrastructure”.

This ambition was reflected in some of the challenges. Teams would be working on a cargo insurance protocol for the world. And a government-backed protocol for…

Ronald Mulder

Entrepreneur. Economist. Writer. Blockchain, basic income, social innovation. Co-founder of Thesis One. Groningen, the Netherlands. www.ronaldmulder.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store